Bij de overstap naar het buitengewoon secundair onderwijs, start je in het 1e jaar: het observatiejaar.

Tijdens dit observatiejaar maak je uitgebreid kennis met de verschillende basisopleidingen. Je krijgt zowel algemene vakken als praktijkvakken.

Afbeelding
Leerexpert De Stiel: leerling krijgt uitleg van leerkracht met iPad

Algemene vakken

Op een heel praktische manier leer je onder andere rekenen, taal en maatschappelijke vorming. Daarnaast volg je lessen rond sociale vaardigheden, ontwikkel je ICT-competenties en ontdek je jouw creatieve talenten. Ook sport en godsdienst of zedenleer behoren tot de algemene vakken.

Praktijkvakken

In de praktijkvakken maak je kennis met de verschillende basisopleidingen en beroepen. Misschien weet je nog niet wat je later wil gaan doen? Deze lessen geven je zicht op de mogelijkheden. Op het einde van de observatiefase maak je een keuze voor de basisopleiding die jou het beste ligt.