Wat is de Integratiefase?

Wil je na vijf jaar je kans op werk nog vergroten? Dat kan door een extra jaar te volgen: de alternerende beroepsopleiding of ABO.

Je volgt 2 dagen les op school en je gaat 3 dagen op stage op de werkvloer. Er wordt steeds gezocht naar een goede match tussen leerling en stageplaats, met het oog op een blijvende tewerkstelling op het stagebedrijf.

Intussen blijf je ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB en loopt je wachttijd verder. Op school versterken we jouw zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Waarom Integratiefase?

 • We stomen je klaar om op de gewone arbeidsmarkt te werken.
 • we leiden je op tot zelfredzame en actieve burgers (= zelfstandig denken en handelen).

Welke opleidingen?

Alle opleidingen van onze Kwalificatiefase kan je ook in de Integratiefase volgen.

Afbeelding
Leerkracht leert leerling carrosserie opschuren in Leerexpert De Stiel

Leerlingen die

 • het getuigschrift van de opleiding behaald hebben.
 • het getuigschrift van verworven competenties behaald hebben.
 • een attest van verworven bekwaamheden behaald hebben én door de klassenraad bekwaam worden bevonden.

 • Je wordt intensief begeleid op de werkvloer en hebt op die manier de mogelijkheid om ervaring op te doen vooraleer je op de arbeidsmarkt terecht komt.  Je vergroot jouw kans op tewerkstelling.
 • Bij het succesvol beëindigen van het ABO-jaar (= 800 uur stage en 400 uur op school), ontvang je:
  • een motivatiepremie van 500 euro, toegekend door het Europees Sociaal Fonds (ESF-agentschap)
  • een extra getuigschrift van ABO
 • Voor diegenen die nog niet over het getuigschrift van de opleiding beschikken: extra mogelijkheid om het getuigschrift van de opleiding te behalen, door het opnieuw deelnemen aan de kwalificatieproef.
 • Gedurende de ABO-opleiding blijf je de kinderbijslag ontvangen.
 • Het ABO-jaar is een door de VDAB-erkende opleiding. Tijdens het traject blijf je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB. De wachttijd loopt dus verder bij VDAB.  
 • Als je geslaagd bent voor het ABO-jaar, ontvang je al in september een inschakelingsuitkering.

 • 2 dagen opleiding op school: maandag en dinsdag (telkens 7 lesuren)
 • 3 dagen opleiding op de werkvloer (stage): woensdag, donderdag en vrijdag (onbetaald, 8 uur per dag)
 • Op de werkvloer volg je de uren van het stagebedrijf.

 • Zelfstandig leren werken/wonen: VDAB, vakbond, lonen, mutualiteiten, bank, belastingaangifte, solliciteren, budget, winkelen, koken, zelfredzaamheid, opdrachten buiten de school, …
 • Beroepsgerichte vakken: bijsturing van tekorten op de stageplaats
 • Rijbewijs op school: theorielessen op school als voorbereiding op het theoretisch examen categorie B.
 • VCA-attest (veiligheid) veiligheid op de werkvloer
 • Teambuilding

 • Je bent gemotiveerd en wil vast werk!
 • Je bent steeds aanwezig: voor elke afwezigheid (ook voor 1 dag!) breng je een doktersattest binnen. Je verwittigt telefonisch als je te laat of afwezig zal zijn.
 • Je hebt de juiste attitudes: beleefdheid, verzorgdheid, inzet, volharding, stiptheid, gemotiveerdheid, eerlijkheid, …
 • Je komt het hele schooljaar stipt naar school en je stage.
 • Je vult je werkboekje (agenda) stipt in en hebt dit altijd bij je!
Logo's voor Integratiefase OV3 ESF - EU en Vlaanderen