Het 4e en 5e jaar zijn de kwalificatiejaren, waarin je een beroepsopleiding kiest. Je specialiseert je gedurende 2 jaar in de gekozen beroepsopleiding. 

Algemene en praktijkvakken

Bij de algemene vakken ligt de focus sterk op wonen, werken, samenleven en vrije tijd met bv. thema’s als solliciteren, rijbewijs en veiligheid.

In de praktijkvakken leer je alles wat nodig is om je te specialiseren in het gekozen beroep. Tijdens de stages in een echte werkomgeving word je helemaal klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.

Afbeelding
Leerling met poetskar in de gang van Leerexpert De Stiel

Opleidingen

Wat na de Kwalificatiefase?

Afhankelijk van je beoordeling, krijg je een getuigschrift, een bewijs van beroepskwalificatie of een bewijs van competenties. Je kan dan gaan werken.

Wil je je kans op werk nog vergroten, dan kan je ook een extra jaar volgen (alternerende beroepsopleiding of ABO). Dat wordt ook wel de integratiefase genoemd. 

Afbeelding
Leerexpert De Stiel_2 leerlingen op speelplaats_spiegel